Patiënten tussen de 18 en 60 jaar die een medisch risico hebben zullen vanaf mei een uitnodiging krijgen via de huisarts, zodra wij de vaccinaties geleverd krijgen. U moet deze uitnodiging afwachten. Het heeft geen zin om hierover contact op te nemen met de praktijk.

Dit zijn de mensen die een medische indicatie hebben voor jaarlijkse griepvaccinatie door de huisarts. Zij hebben een risico om ernstig ziek te worden van COVID-19 dat ongeveer te vergelijken is met het risico van de leeftijdsgroep 50-59 jaar. Het gaat om mensen met:

  • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
  • een chronische stoornis van de hartfunctie;
  • diabetes mellitus;
  • chronische nierinsufficiëntie
  • een afweerstoornis of behandeling met medicijnen die de afweer onderdrukken (immuunsuppressiva) leidend tot verminderde weerstand tegen luchtweginfecties;

Naast de hogere leeftijdsgroepen (die uitgenodigd worden via de GGD) zijn er groepen mensen met een medisch hoog risico, die eerder gevaccineerd worden.

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om mensen van wie het afweersysteem niet goed werkt voorrang te geven bij vaccinatie. Zij hebben een medisch hoog risico om ernstig ziek te worden van covid-19. Het gaat hierbij om:

  • Patiënten met een hematologische maligniteit (bepaalde bloedkankers);
  • Patiënten met ernstig nierfalen;
  • Patiënten na orgaan-, stamcel- of beenmergtransplantatie;
  • Patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis.

Deze patiënten met een medisch hoog risico worden uitgenodigd voor een vaccinatie. Zij krijgen de uitnodiging via het ziekenhuis. (groep 1 en 2)

Andere categorieën met een medisch hoog risico zijn patiënten met obesitas (BMI boven de 40) en volwassen patiënten met syndroom van Down. Zij hebben inmiddels hun eerste vaccinatie gehad via onze huisartsenpraktijk. (groep 3)

Deze informatie is ook te vinden op www.coronavaccinatie.nl

© 2019 - Huisartsen-teteringen.nl