Corona vaccinatie 60 jaar en ouder wederom in Dorpsherberg Alle patiënten van 60 jaar en ouder krijgen binnenkort een persoonlijke uitnodiging voor een vaccinatie met het AstraZeneca vaccin op woensdag 5 mei in de Dorpsherberg. De inzet van het AstraZeneca vaccin is juist nu erg belangrijk. Het streven is om zoveel mogelijk mensen zo snel…

Verpleegkundig Specialist in de praktijk Sinds kort is Saïda, een ervaren Verpleegkundig Specialist(VS), twee dagdelen per week in onze praktijk werkzaam zijn. Een VS is een verpleegkundige met een aanvullende master opleiding die zelfstandig patiënten met bepaalde klachten ziet, diagnosticeert, een behandeling inzet en medicatie kan voorschrijven. De huisartsen verlenen samen met het team van…

Patiënten tussen de 18 en 60 jaar die een medisch risico hebben zullen vanaf mei een uitnodiging krijgen via de huisarts, zodra wij de vaccinaties geleverd krijgen. U moet deze uitnodiging afwachten. Het heeft geen zin om hierover contact op te nemen met de praktijk. Dit zijn de mensen die een medische indicatie hebben voor jaarlijkse griepvaccinatie…

Vaccinatie tegen COVID-19 gepauzeerd De vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca is van 15 t/m 28 maart stilgelegd door het ministerie van VWS. In het buitenland hebben een aantal personen na vaccinatie klachten zoals trombose gemeld. Het is op dit moment niet duidelijk of dit door het AstraZeneca-vaccin komt. Dit wordt in de komende twee…

Vaccinatie in onze praktijk start 25 februari 2021 Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De komende tijd zullen wij zo snel als de organisatie in de praktijk en de vaccinvoorraad dat toelaat een specifieke groep patiënten gaan…

Wegens ziekte is Dokter Elmans voorlopig afwezig. Zij zal worden vervangen door dokter Mannaerts. Wij hopen op uw begrip.

Hierbij volgt belangrijke informatie over het coronavirus Toename besmettingen: Het aantal patiënten met het corona virus is de afgelopen weken helaas toegenomen. De wachttijden aan de telefoon zijn op dit moment langer dan u gewend bent en kan het zijn dat het langer duurt om een afspraak te maken voor een niet-urgente klacht. Wij danken…

Wilt u nagaan of u besmet bent met het Coronavirus ga dan naar onderstaande link: Coronatest

Als je in Nederland verkouden bent of longklachten hebt, betekent het niet automatisch dat je het nieuwe coronavirus hebt. Het kan ook gewoon een griep- of een ander verkoudheidsvirus zijn. (kijk voor meer informatie opThuisarts- Coronavirus) Heeft u twijfels, ga dan niet naar de huisarts, de huisartsenpost of de Eerste Hulp toe vanwege mogelijk besmettingsgevaar….

© 2019 - Huisartsen-teteringen.nl