Astma en COPD

De astma en COPD begeleiding wordt gedaan door de praktijkondersteuners, in nauw overleg met de huisartsen. Wij zijn aangesloten bij de huisartsenzorggroep Breda. Ook is er samenwerking met longartsen, diëtisten en fysiotherapeuten

Diabetes Mellitus

In de zorg voor mensen met diabetes mellitus (suikerziekte) werken we reeds jaren op een vernieuwde wijze nauw samen met andere zorgverleners. Naast de huisarts zijn ook de praktijkondersteuner, het huisartsenlaboratorium (shl) en soms ook diëtiste, podotherapeut, internist of oogarts betrokken.

Doppler

Doppler onderzoek geeft informatie over eventuele bloedvatvernauwingen. Dit onderzoek wordt op indicatie van de huisarts door de assistente verricht.

Geheugentest

MMSE is een geheugenonderzoek. De test wordt gestandaardiseerd afgenomen door de assistente. De huisarts bespreekt de resultaten

Griepvaccinatie en pneumokokkenvaccinatie

De landelijke griepvaccinatie en pneumococcenvaccinatie vindt plaats medio oktober-november en wordt uitgevoerd door assistentes en huisartsen. Patiënten die in aanmerking komen voor deze vaccinaties krijgen een persoonlijke oproep. Let op: Niet iedereen die een uitnodiging krijgt voor griepvaccinatie, krijgt een uitnodiging voor een pneumococcenvaccinatie
Voor informatie over griepvaccinatie vindt u hier
Voor informatie over pneumococcenvaccinatie: hier

Keuringen

Wij doen geen keuringen meer.

Longfunktie meting

Longfunktie onderzoek wordt door de praktijkondersteuner verricht ter opsporing of controle van astma en COPD.

Preventie verhoogd risico hart- en vaatziekte

Preventie onderzoek met betrekking tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekte kunt u bespreken met de huisarts. Patiënten die in het verleden een hart- of vaatziekte hebben gehad worden automatisch uitgenodigd, door de praktijkondersteuner. Er is een speciaal spreekuur hiervoor door de praktijkondersteuner. Zij werkt nauw samen met de huisarts

Uitstrijkjes

De uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker worden door onze assistentes verricht. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Op verzoek kunt u het uitstrijkje ook door de huisarts laten maken.

Urine onderzoek

Bij plasklachten kunt u urine na laten kijken door de assistente. Liefst een verse (ochtend)urine, die u voor 10 uur brengt.