Astma en COPD

De astma en COPD begeleiding wordt gedaan door de praktijkondersteuners, in nauw overleg met de huisartsen. Wij zijn aangesloten bij de huisartsenzorggroep Breda. Ook is er samenwerking met longartsen, diëtisten en fysiotherapeuten

Diabetes Mellitus

In de zorg voor mensen met diabetes mellitus (suikerziekte) werken we sinds april 2009 op een vernieuwde wijze nauw samen met andere zorgverleners via de diabetes zorggroep Breda. Naast de huisarts zijn ook de praktijkondersteuner, het huisartsenlaboratorium (shl) en soms ook diëtiste, internist of oogarts betrokken

Doppler

Doppler onderzoek geeft informatie over eventuele bloedvatvernauwingen. Dit onderzoek wordt op indicatie van de huisarts door de assistente verricht.

Geheugentest

MMSE is een geheugenonderzoek. De test wordt gestandaardiseerd afgenomen door de assistente. De huisarts bespreekt de resultaten

Griepvaccinatie

De landelijke griepvaccinatie vindt plaats medio oktober-november en wordt uitgevoerd door assistentes en huisartsen. Patiënten die in aanmerking komen voor deze vaccinatie krijgen een persoonlijke oproep.

Keuringen

Buitenlandse reis verklaring voor studeren in buitenland
Verzekeringskeuringen op verzoek van verzekering of patient
Aanstellingskeuringen op verzoek van werkgever

Longfunktie meting

Longfunktie onderzoek wordt door de praktijkondersteuner verricht ter opsporing of controle van astma en COPD.

Preventie verhoogd risico

Preventie onderzoek met betrekking tot een verhoogd risico op een of meerdere ziekten is in ontwikkeling. Hiervoor wordt een speciaal spreekuur opgezet.

Uitstrijkjes

De uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker worden door onze assistentes verricht. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Op verzoek kunt u het uitstrijkje ook door de huisarts laten maken.

Urine onderzoek

Bij plasklachten kunt u urine na laten kijken door de assistente. Liefst een verse (ochtend)urine, die u voor 10 uur brengt.